You are here

查找域名

注册域名(扩展名可多达 150 余个)!

-我们需要检查所有扩展名的可用性,因此搜索可能用时数分钟 -
 • .com 13.00
 • .org13.00
 • .fr 9.95
 • .eu 10.99
 • .be 9.95
 • .nl 9.95

广受欢迎的域名 查找您最喜欢的域名,例如:.com、.net、.biz、.pro、.be、.fr、.eu 等等

按照地理区域查找域名 您可以按照洲名轻松查找地理域名

查看所有域名 查看 150 余个可用扩展名的列表。

扩展名 注册 续订 转让 地区
.at.at 19.00 19.00 19.00 Géographique Europe 订购
.be.be 9.95 9.95 9.95 Géographique Europe 订购
受欢迎.biz.biz 21.99 21.99 21.99 Populaire Générique oui 订购
.ca.ca 24,99 24,99 24,99 Géographique Amérique 订购
.cc.cc 26.99 26.99 26.99 Géographique Asie 订购
.ch.ch 12.99 12.99 12.99 Géographique Europe 订购
.co.uk.co.uk新推出 9.95 9.95 9.95 Nouveau Géographique Europe oui 订购
.com.com受欢迎 13.00 13.00 13.00 Populaire Générique oui 订购
.de.de 9.95 9.95 9.95 Géographique Europe 订购
.es.es 11.95 11.95 11.95 Géographique Europe 订购
.eu.eu受欢迎 10.99 10.99 10.99 Populaire Géographique Europe oui 订购
.fr.fr 9.95 9.95 9.95 Géographique Europe 订购
.in.in 12.95 12.95 12.95 Géographique Asie 订购
.info.info受欢迎 19.00 19.00 19.00 Populaire Générique oui 订购
.it.it 19.00 19.00 19.00 Géographique Europe 订购
.lu.lu 34.56 34.56 34.56 Générique 订购
.me.me 25.00 25.00 25.00 Générique oui 订购
.mobi.mobi新推出 19.00 19.00 19.00 Nouveau Générique oui 订购
.name.name受欢迎 19.00 19.00 19.00 Populaire Générique oui 订购
.net.net受欢迎 12.00 12.00 12.00 Populaire Générique oui 订购
.nl.nl 9.95 9.95 9.95 Géographique Europe 订购
.org.org受欢迎 13.00 13.00 13.00 Populaire Générique oui 订购
.pl.pl 25.99 25.99 25.99 Géographique Europe 订购
.pt.pt 38.00 38.00 38.00 Géographique Europe 订购
.pro.pro受欢迎 19,00 19,00 19,00 Populaire Générique oui 订购
.tv.tv受欢迎 44.00 44.00 44.00 Populaire Géographique Océanie oui 订购
.uk.uk 10.99 10.99 10.99 Géographique Europe 订购
域名可使用的服务。可提供广泛的功能,以满足您对扩展名的定制化需求。
 • 简化管理

  可以从接口轻松管理地区的设置以及域名的重新定向。

 • 防盗窃

  可保护域名免遭盗窃,对域名进行控制。购买时已包含该保护服务。

 • 客户服务

  我们将为您提供响应式商业服务,帮助您对域名和 Web 托管进行选择。

 • 网站托管

  选择Web 托管之后,您将获得 1 年免费的域名, 并选择扩展名。

 • 保护网站安全

  Ikoula 可保护网站安全,通过拥有SSL 认证选项的绿色壁垒保护访客的安全。

 • 保护数据安全

  每年只需花费 6 欧元+增值税,即能通过受欢迎扩展名的 Whois 选项保护公用数据库的私人数据。